Complete online EPD-software

Zelfstandige behandelcentra

Curasoft EPD is de complete online software voor het plannen, uitvoeren en beheren van DBC/DOT-trajecten.

Lees verder

Paramedische zorg

Curasoft EPD combineert alle zorggegevens en administratieve informatie voor de paramedische zorg en slaat deze gestructureerd op.

Lees verder

GGZ-instellingen

Curasoft EPD is de complete online software voor het plannen, uitvoeren en beheren van de primaire processen in de GGZ.

Lees verder

 

Eenvoudige administratie

Het administratieve proces rondom het verlenen van zorg is één, het bijhouden van een (financiële/uren) administratie die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van een organisatie, is wat anders. Binnen Curasoft zijn deze twee elementen geïntegreerd.Door gebruik te maken van de nieuwste technologie worden de administratieve handelingen zoveel mogelijk beperkt en wordt u direct in de uitvoering ondersteund. Ook kan een webportaal worden ingezet als onderdeel van het behandeltraject. E-health wordt hiermee een integraal onderdeel van uw proces.

Efficiënte verslaglegging

Het EPD is zo opgebouwd dat alle informatie gestructureerd wordt opgeslagen en snel beschikbaar is, waardoor de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast behoren agenda en planning, communicatie zowel intern als extern, declareren via VECOZO, versturen van EDIFACT berichten via ZorgMail, online boekhouden van Twinfield en de beschikbaarheid van management informatie tot de standaard mogelijkheden.Het uitvoeren en controleren vanuit één oplossing geeft u een beheersbare en transparante zorgomgeving.

Compleet EPD

Zorginhoudelijke en administratieve informatie in één medisch dossier.

Lees meer

Eerste- en tweedelijns

Voor zowel eerste- als tweedelijnszorg verspreid over de diverse disciplines.
Lees meer

Flexibiliteit

Door de flexibele bouwstenen kan ieder zorgpad worden ingericht.
Lees meer

Financiële administratie

Ondersteuning voor DOT/DBC, DBC en paramedische declaratietrajecten.
Lees meer

 


Een greep uit onze klanten:

Focuz

Focuz

Kirchhoff Fysio

Kirchhoff Fysio

Oca

Oca

Lijv

Lijv

BeLife

BeLife

Logopedie Maatwerk

Logopedie Maatwerk

Medinello

Medinello

Koraal

Koraal

MK Velsen

MK Velsen