VIPP 5: Curasoft is er klaar voor

De overheid wil stimuleren dat zorginstellingen investeren in oplossingen waarmee zij patiëntengegevens beschikbaar maken in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten. Het ministerie van VWS biedt hiervoor subsidies onder het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional, of VIPP. Nu zet men de volgende stap in
het streven: VIPP 5 moet het mogelijk maken dat zorginstellingen de patiëntengegevens ook onderling gestandaardiseerd en veilig kunnen uitwisselen. Curasoft is er klaar voor.

Wat Is Een PGO?

Een PGO is een app of online omgeving waarin patiënten hun medische gegevens verzamelen en beheren. Volgens het ministerie van VWS zijn PGO’s een essentieel hulpmiddel voor patiënten die grip willen krijgen op de eigen gezondheidszorg. Daarom is per 1 juli 2020 de Wet aanvullende bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (Wvpz) van kracht. Die bepaalt onder andere dat patiënten kosteloos recht hebben op online inzage in het medisch dossier en op een digitaal afschrift hiervan. Zorgverleners moeten dat zelf regelen en kijken daarom naar hun EPD-leveranciers om de digitale uitwisseling van medische gegevens met de PGO’s mogelijk te maken. Daar zijn natuurlijk kosten mee gemoeid, en de overheid stelde daar met VIPP 1 en 2 geld voor beschikbaar. VIPP 5 gaat nog een stapje verder.

Alle door MedMij
gecertificeerde PGO’s
voldoen aan afspraken
over organisatie en
techniek.

VIPP 5

VIPP 5 werd op 11 februari 2020 aangekondigd in de Staatscourant. Het stelt nieuwe eisen aan de standaarden en beveiliging voor de onderlinge uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen. Ziekenhuizen kunnen de komende drie jaar in totaal 75 miljoen subsidie verdelen. De inschrijving voor VIPP 5 begint met het maken van een nulmeting. Die bepaalt de startpositie van de instelling ten aanzien van de doelstellingen. Daarna kunnen instellingen op basis van VIPP 5 subsidie aanvragen om de koppeling met andere zorgverleners en de PGO’s te implementeren. Na afronding vindt er een audit plaats om vast te stellen of de doelstellingen op de juiste manier gehaald worden.

Wij zijn het helemaal eens
met de visie dat betere
informatie-uitwisseling
leidt tot betere zorg.

MedMij

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de gegevensuitwisseling voldoen aan de strenge eisen van MedMij. Dit programma ontstond uit een samenwerking van de Patiëntenfederatie Nederland, ZKN, VWS en Nictiz. Alle door MedMij gecertificeerde PGO’s voldoen aan afspraken over organisatie en techniek, maar ook aan de wettelijke eisen en standaarden voor beveiliging, toegankelijkheid en privacy. Er zijn echter nog maar enkele ziekenhuizen die actief meedoen aan MedMij. Dat komt onder meer doordat er nogal wat voor nodig is voordat een EPD-leverancier aan de strenge eisen voldoet. Naast de normen van MedMij moet de PGO bijvoorbeeld waarborgen dat het uitwisselen van gegevens tussen PGO’s onderling mogelijk is. Qua beveiliging stelt MedMij ook heel veel eisen. Bovendien wordt de mate van gebruik strenger gemeten: meer dan de helft van de patiënten moet ermee gaan werken. Curasoft voldoet aan alle veiligheidseisen, en we hebben er alle vertrouwen in dat wij de MedMij-certificering zullen behalen. Wij zijn het helemaal eens met de visie dat betere informatie-uitwisseling leidt tot betere zorg. Daarom zetten we ons al sinds de introductie van de eerste VIPP-regeling in om digitale uitwisseling tussen ziekenhuizen en PGO’s mogelijk te maken.

Bij VIPP2 nodigden we allerlei belanghebbenden uit om bij elkaar te gaan zitten en te bedenken wat we aan extra innovatie konden toevoegen. We bespraken hoe we het voor de patiënten leuk konden maken en ontwikkelden met elkaar een oplossing waarmee dat allemaal haalbaar was. Voor VIPP 5 werken we ook met een auditor die het hele traject begeleidt. De controles door deze auditor voorkomen verrassingen en garanderen dat de oplossing al in de ontwerpfase aan alle eisen voldoet.
De rol van Curasoft in dit traject is het faciliteren van innovatie en het ontzorgen van gebruikers. Voor zorginstellingen zijn we meer dan alleen de technische partner die het allemaal gaat realiseren. We ondersteunen hen van A tot Z. We houden de voortgang en de invloed op de oplossingsrichting op het netvlies, want de nadruk van VIPP 5 ligt erop dat zorginstellingen de koppeling met de PGO op de juiste manier toepassen. We werken ook nauw samen met de brancheverenigingen en ZKN om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Een bijzondere eis van VIPP 5 is dat de oplossing meer dan de helft van alle patiënten moet overtuigen om met een PGO aan de slag te gaan. Het moet dus voor iedereen leuk en praktisch zijn. Pas dan is de oplossing werkelijk klaar voor de toekomst.

Onlangs hebben we Mijn Medisch Dossier gelanceerd. Dat is ons eigen PGO, in de vorm van een webportaal en een app. Het is een uitbreiding op de bestaande functionaliteit in Curasoft, die we als een zelfstandige dienst gaan aanbieden. In de aankomende periode werken we met het VIPP-project naar het behalen van een MedMij-certificaat voor onze PGO.

Met VIPP 5 wil het Ministerie van VWS
zijn invloed uitoefenen op de relatie
tussen ziekenhuis en softwareleverancier.
Wij leerden bij VIPP 2 al hoe we die
relatie konden optimaliseren en hoe
we onze klanten het beste van dienst
kunnen zijn, zonder dat zij daar iets aan
hoeven toe te voegen. We hebben gezien
dat onze visie en aanpak goed was en
dat brancheverenigingen en klanten die
fijn vonden. Dat zetten we gewoon door
met VIPP 5.

Ook meedoen aan het VIPP 5 project, of heeft u behoefte aan ondersteuning binnen uw kliniek? Neem vandaag nog contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Andere berichten

Delen op: