Aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Op deze pagina kunt u een uitbreiding aanvragen op uw Curasoft omgeving om daarmee aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) om actuele medicatie van uw patienten op te halen en automatisch te verwerken in het dossier. De stappen en kosten voor de aansluiting op het LSP zijn afhankelijk van uw wensen en de hoeveelheid gebruikers die toegang dienen te hebben. Om u goed te informeren kunt u contact opnemen met uw accountmanager of via sales@curasoft.nl.

Voor het in gebruiknemen van de UZI-pas lezer dient u de volgende 2 stappen te doorlopen:
1. installeer https://uziregister.nl/uzi-pas/aanvraagproces/gebruik-van-de-pas (kies in de rechterkolom het juiste installatiebestand voor Windows 32-bit) <br>

2. Installeer Paslezer software

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze support desk.