Voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 zal in Europa de Algemene Verordering Gegevensbescherming van kracht gaan. Met deze wet komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Dat het beschermen van privacygevoelige (patiënt)informatie steeds beter wettelijk geregeld wordt, is uiteraard een uitstekende ontwikkeling. […]

Lees meer

Veilig patiëntgevoelige informatie uitwisselen met ZorgMail via Curasoft

Momenteel zijn steeds meer zorgverleners gedigitaliseerd. Zo ook uw ketenpartners. Zowel de huisarts, als medisch specialist in het ziekenhuis maken gebruik van een elektronisch informatie systeem. Curasoft is uit te breiden met de module ZorgMail. ZorgMail is dé elektronische berichtendienst waarmee u veilig kunt communiceren met andere zorgverleners. Inmiddels zijn er 13.000 praktijken en instellingen […]

Lees meer

AVE Orthopedische Klinieken: ‘Curasoft EPD begeleidt ons in methodisch werken’

AVE Orthopedische Klinieken is een zelfstandig behandelcentrum dat in 2006 is opgericht en gegroeid is tot een kliniek met 10 behandellocaties, waar zeven gespecialiseerde en ervaren artsen werkzaam zijn. De orthopedisch chirurgen behandelen dagelijks tientallen cliënten die door hun aandoening pijn ervaren aan het steun- en bewegingsapparaat. De behandelingen lopen uiteen van het plaatsen van […]

Lees meer

Nordic Health maakt zorg betaalbaar door de inzet van moderne technologieën

Binnenkort start Nordic Health met het gebruik van Curasoft EPD voor de verwerking van zorginhoudelijke, financiële en administratieve informatie. Jan Tol, algemeen directeur van Nordic Health Nederland, stelt dat een hedendaags EPD aan diverse eisen moet voldoen. Aangezien de organisatie multidisciplinair werkt, is het daarbij van belang dat de software geschikt is voor zowel eerste- als tweedelijnszorg.

Lees meer

Curasoft & Twinfield: een sterke combinatie

Binnen Curasoft wordt de financiële verwerking van uw zorgtrajecten geregeld. Als Twinfield partner biedt Curasoft een geïntegreerde Twinfield administratie. Zo kunt u, eventueel in afstemming met uw accountant, de declaraties automatisch administratief verwerken.

Lees meer

Vacature Medior Software Ontwikkelaar (C#.NET)

Wij zijn op zoek naar een Medior Software Ontwikkelaar die in een energieke omgeving programmeert en de kneepjes van het vak deelt met zijn/haar collega ontwikkelaars. Samen met je collega’s leg je op een hoog niveau het fundament voor applicaties voor diverse organisaties, je werkt aan dynamische en uitdagende projecten en bent op de hoogte van de nieuwste technologieën. Vanaf het ontwerp tot en met de oplevering ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een stuk functionaliteit.

Lees meer

Het belang van informatiestandaarden

Standaardisatie in medische terminologie is een ontwikkeling die cruciaal is in het mogelijk maken van kennisuitwisseling en de overdracht van dossiergegevens. Curasoft vindt dit belangrijk en volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal waar mogelijk de klant ondersteunen om dit in de praktijk toe te passen. Aangezien het bespreken van patiënt- en cliëntgegevens in een korte tijd plaatsvindt, moet de informatie zo efficiënt mogelijk worden vastgelegd.

Lees meer