Arbodienstverlening

De Arbowet stelt dat bedrijven een goed beleid opstellen en hanteren voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Daarbij kan een arbodienst of een arbodeskundige hulp bieden. Die ondersteuning is zelfs verplicht voor het advies en de toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), de ziekteverzuimbegeleiding, een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), en voor aanstellingskeuringen.

Wij vereenvoudigen uw zorgadministratie

Als arbodienstverlener kunt u hiervoor de hulp inroepen van Curasoft. Aan de hand van een Quick Scan die u, wij of derden maken, komt een projectbeschrijving naar voren, met de daarbij behorende doelen en afbakening. Vervolgens lichten wij toe hoe wij invulling willen geven aan het door de klant gevraagde proces. We geven daarbij ook in het kort een uitleg welke technologie wij daarvoor willen gebruiken. Het voorstel bevat een opsomming van de kosten voor de ontwikkelingen van de specifieke klantomgeving zoals een contentmanagementsysteem, de inrichting van de beheeromgeving, support, onderhoud en hosting.

Een eerste versie van de oplevering van de geboden oplossing is veelal binnen vier tot zes weken beschikbaar, waarna de software aan de hand van de praktijk aangepast wordt. De beheerlicentie van Curasoft biedt u bovendien de mogelijkheid om eventueel benodigde aanpassingen voor uw arbodienstverlening zelf in het programma op te nemen.