Compleet EPD

Als zorgprofessional bent u primair verantwoordelijk voor het leveren van zorg. Het bijhouden van een administratie mag die belangrijke taak niet in de weg staan. Toch dient u voor een correct EPD, naast zorginhoudelijke gegevens, ook de nodige financiële- en persoonsgegevens vast te leggen.

Actuele gegevens

Uw behandelproces kan door zorgpaden in het Curasoft EPD ondersteund worden. De zorgpaden kunnen u begeleiden in het methodisch werken. Het EPD is zó opgebouwd, dat alle informatie gestructureerd wordt opgeslagen en snel beschikbaar is, waar en wanneer dat nodig is. Zo zijn behandelplannen, verslagleggingen, vragenlijsten en meetinstrumenten volgens kwaliteitseisen per beroepsgroep beschikbaar. Ook een geïntegreerd cliëntenportaal en heldere managementinformatie behoren tot de mogelijkheden van Curasoft.

Met het EPD van Curasoft staan accurate en actuele gegevens in één oogopslag tot uw beschikking. U kunt al uw administratieve- en zorgtaken vanuit één centrale omgeving uitvoeren en controleren zonder dubbele, en foutgevoelige, handelingen. Zo geeft Curasoft EPD u een beheersbare en transparante zorgomgeving.

Volledige aansluiting

Onze betrokkenheid blijkt uit het feit dat Curasoft EPD volledig aansluit op uw informatiebehoefte. Onze professionaliteit zorgt er voor dat Curasoft EPD tot stand komt in een hechte relatie met u. Het gaat ons niet om Curasoft EPD te verkopen als een product, maar om het oprecht en werkelijk bijdragen aan efficiëntere en effectievere zorgverlening. Innovatief zijn we ook, want we laten ons in het ontwikkelen van Curasoft EPD niet leiden door datgene wat gangbaar is of verwacht wordt. Het succes van Curasoft EPD is een nieuwe manier van denken, in combinatie met intelligente software.

Flexibele bouwstenen

Curasoft is gebaseerd op het flexibele CCIS® software framework. Hierdoor kan Curasoft eenvoudig op maat ingericht worden aan de voorkeuren en vraagstukken van klanten. Curasoft kan meebewegen met de continue veranderingen in de zorgsector. Daarnaast hebben wij rijke kennis en jarenlange ervaring van de zorgmarkt. Dankzij het webgebaseerde model van Curasoft plukt u hier direct de vruchten van. U hoeft zich daarbij niet bezig te houden met software-updates, ingewikkelde licenties of complexe migraties. U kunt direct aan de slag tegen een passend tarief en met de volle ondersteuning van ons betrokken team. Voor u zijn de voordelen die Curasoft brengt geen belofte, maar een voorwaarde voor uw succes. Graag nodigen wij u uit voor een online demonstratie van Curasoft om u alle mogelijkheden voor uw organisatie te laten zien.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op en vraag een demo aan!