Binnenkort in Curasoft: EVS Prescriptor neemt patiënt als uitgangspunt

Medicatieveiligheid in de zorgketen heeft topprioriteit. De overheid stelt daarvoor elektronisch voorschrijven wettelijk verplicht. Digitalis Rx ontwikkelde met Prescriptor een elektronisch voorschrijfsysteem dat onder de knop zit bij vele artsen en specialisten. Binnenkort is Prescriptor ook via Curasoft toegankelijk. En dat is meer dan een optelsom.

 

Elektronisch voorschrijven lijkt na een lange ontwikkelingsgeschiedenis nu definitief zijn noodzaak bewezen te hebben. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en diverse beroepsorganisaties stonden achter het besluit om elektronisch voorschrijven per 1 januari 2015 verplicht te stellen. Doel van deze verplichting is de medicatieveiligheid te vergroten en de medicatie-overdracht in de zorgketen te verbeteren.

Het EVS Prescriptor is volledig geïntegreerd in het softwaresysteem van de arts en neemt niet het voorschrift maar de patiënt als vertrekpunt. In het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Curasoft wordt het probleem van de patiënt gecodeerd vastgelegd. Wanneer de arts besluit een behandeling voor te schrijven, worden via Prescriptor (niet-) medicamenteuze therapiekeuzes getoond die onder meer zijn gebaseerd op een zorgclassificatiecodering. In de eerstelijnszorg wordt hiervoor de International Classification of Primary Care (ICPC) gehanteerd. Bij de specialist bestaat de aanvullende mogelijkheid om de ICD-10 als uitgangspunt te nemen.

 

“EVS Prescriptor neemt bij de medicatiebewaking de individuele aspecten van de patiënt mee”

 

Medicatiebewaking

Polyfarmacie, speciale richtlijnen voor ouderen, vermijdbare hospitalisaties vanwege onjuist geneesmiddelgebruik zijn geen vrijblijvende issues meer. Een dergelijke complexiteit vraagt om kennismanagement en daarbij zijn ICT-hulpmiddelen onmisbaar. Niet alleen om het elektronisch boodschappenbriefje in de bus van de apotheek te krijgen, maar juist om de kwaliteit en veiligheid van de farmacotherapie te verbeteren. Prescriptor vormt als voorschrijfmodule binnen een keten van systemen een belangrijke schakel. Allereerst ondersteunt het EVS een rationele- en probleemgerichte toepassing van farmacotherapeutische richtlijnen. Door de koppeling met het EPD van Curasoft is het mogelijk om de medicatieveiligheid op aspecten van interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie en allergieën te bewaken. Waarbij meer individuele aspecten rondom de patiënt worden meegenomen. Uiteindelijk wordt het voorschrift digitaal verzonden door Curasoft naar de apotheek.

 

Doorgroeien

Met Prescriptor is ook een andere doorgroeimogelijkheid bij de ondersteuning van het elektronisch voorschrijven van de arts gewaarborgd. Men kan met behulp van aanvullende ‘tools’, de zogenaamde Formularium Wizard, zelf kennismanagement ter hand nemen.

Daarbij kunnen in een lokaal of regionaal overleg eigen afspraken, keuzes en eventueel kostenbesparende voorkeuren aan het bestand met richtlijnen en voorschriften worden toegevoegd.

En niet onbelangrijk: softwareproducten met een medische, zorginhoudelijke toepassing moeten zijn aangemeld als medisch hulpmiddel en daarom een CE-markering hebben. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan een aantal essentiële eisen. Sinds 1 januari 2014 treedt de IGZ op als softwarefabrikanten zich niet aan de wet medische hulpmiddelen houden. Digitalis kan met trots melden dat EVS Prescriptor een CE-markering mag dragen. Overigens hebben eindgebruikers eveneens een wettelijke plicht: zij mogen uitsluitend voorschrijfsystemen in de praktijk gebruiken die een CE-markering voeren.

 

Voor meer informatie:

www.prescriptor.nl

www.formularium.nl

www.digitalis.nl

 

Deel dit bericht

Terug