Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Als professional in de GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) bent u primair verantwoordelijk voor ‘het leveren van zorg’. Het bijhouden van een administratie heeft waarschijnlijk niet uw prioriteit. Toch moet u de nodige gegevens vastleggen om goede zorg te kunnen bieden. U dient bovendien verantwoording af te kunnen leggen over de uitgevoerde verrichtingen. Met Curasoft EPD combineert u beide verantwoordelijkheden optimaal. Zo houdt u meer tijd over voor uw patiënt en het leveren van optimale zorg.

Wij vereenvoudigen uw zorgadministratie

Curasoft EPD is de complete online software voor het plannen, uitvoeren en beheren van de primaire processen in de GGZ. Met Curasoft beschikt u over een agenda met tijdregistratie volgens het Zorg Prestatie Model (ZPM), een geïntegreerd EPD met automatische verslaglegging, declaratie via VECOZO, facturatie, NZa-aanlevering, koppeling met een EVS voor het voorschrijven van medicatie, en ROM-meting met behulp van online vragenlijsten via een beveiligd patiëntenportaal. Daarnaast maakt Curasoft EPD gebruik van flexibele bouwstenen, waardoor ieder zorgpad volledig op maat kan worden ingericht. Geen statische software, maar software eenvoudig op maat gemaakt op uw voorkeuren en vraagstukken.

Curasoft EPD maakt het eenvoudig om met het ZPM te werken. U kunt rechtstreeks vanuit Curasoft EPD alle taken die behoren bij het ZPM uitvoeren, zoals de registratie, afleiding van de zorgvraagtypering, declaratie en aanlevering bij het NZa. De prestaties worden gevalideerd met de validatiemodule in Curasoft EPD. Deze voldoet aan de regelgeving van de NZa.