GGZ-instellingen

Als professional in de geestelijke gezondheidszorg bent u primair verantwoordelijk voor ‘het leveren van zorg’. Het bijhouden van een administratie heeft waarschijnlijk niet uw prioriteit. Toch moet u de nodige gegevens vastleggen om goede GGZ te kunnen bieden. U dient bovendien verantwoording af te kunnen leggen over de uitgevoerde verrichtingen. Met Curasoft EPD combineert u beide verantwoordelijkheden optimaal. Zo houdt u meer tijd over voor uw cliënt en het leveren van optimale GGZ.

Wij vereenvoudigen uw zorgadministratie

Curasoft EPD is de complete online software voor het plannen, uitvoeren en beheren van de primaire processen in o.a. de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. Met Curasoft beschikt u over een agenda met DBC tijdregistratie, een geïntegreerd EPD met automatische verslaglegging, declaratie bij VECOZO, facturatie, DIS aanlevering, SGB aanlevering, EVS voor het uitschrijven van medicatie en ROM-meting met behulp van online vragenlijsten via een beveiligd cliëntenportaal. Daarnaast maakt Curasoft EPD gebruik van flexibele bouwstenen, waardoor ieder zorgpad volledig kan worden ingericht. Geen statische software, maar software eenvoudig op maat gemaakt op uw voorkeuren en vraagstukken.

Curasoft EPD maakt het eenvoudig om met DBC’s te werken in de GGZ. U kunt rechtstreeks vanuit Curasoft EPD alle taken die behoren bij DBC’s uitvoeren, zoals de registratie, afleiding van de DBC-producten, declaratie en aanlevering bij het DBC-informatiesysteem. De DBC’s worden gevalideerd met de validatiemodule in Curasoft EPD. Deze voldoet aan de regelgeving van de NZa.

Compleet EPD

Zorg planning

DBC trajecten

Facturatie Declaratie