Boekhoudkoppeling

Download als PDF

Voordat de export in gebruik kan worden genomen moet er per vestiging een Financiële Configuratie worden toegevoegd en is het noodzakelijk om per activiteit een Grootboekrekening en Kostendrager vast te leggen. Het is mogelijk om reeds aangemaakte facturen met terugwerkende kracht te voorzien van deze aanvullende gegevens (nadat de inrichting is afgerond). Neem daarvoor contact op met de Supportdesk van Curasoft. Geef daarbij aan per welke datum u wenst dat de facturen worden aangevuld.

 

Financiële Configuratie

Zoek bovenaan het scherm naar de organisatie waar de financiële configuratie voor moet worden ingesteld.

 

Selecteer de organisatie en klik op de knop rol ‘Praktijk’. Klik vervolgens op de knop ‘Nieuw’ (nieuw).

 

Selecteer een standaard Kostenplaats en een standaard Grootboek en eventueel een Rekening debiteuren en een standaard BTW.

 

Wanneer er nog geen Kostenplaatsen of Grootboeken zijn vastgelegd, dan kunnen de waardes in de achterliggende keuzetabel worden toegevoegd middels het tandwielenicoon (tandwielen) achter het veld. Nadat de gegevens zijn vastgelegd, klikt u op ‘Volgende’.

 

Kies nu voor Klik op ‘Voltooien’ om de wizard af te sluiten en klik vervolgens op Voltooien rechtsonder in het scherm. De financiële configuratie is nu toegevoegd aan de praktijk.

 

 

Grootboekrekening en Kostendrager per activiteit

Vervolgens dient u bij de Activiteittypes (prestatiecode) waar uw organisatie mee werkt de juiste grootboekrekening en kostendrager vast te leggen.
Klik in het menu op ‘Procesdefinities’ en klik op de knop ‘Activiteittype’.

 

Selecteer een activiteit uit de lijst waar een Grootboekrekening en Kostendrager voor moet worden vastgelegd. (In onderstaand voorbeeld 1300 – Groepsbehandeling Fysiotherapie). Door in de kolom Prestatie-/verrichtingscode de betreffende Prestatiecode in te typen, zal de juiste Activiteit verschijnen.

 

In dit voorbeeld zijn er nog geen Grootboekrekening en Kostendrager vastgelegd. Klik op de knop bewerken (bewerken) om de gegevens toe te voegen aan deze activiteit.

 

Uit de keuzelijsten kunnen de waardes voor Grootboekrekening en Kostendrager worden geselecteerd. Wanneer er nog geen Grootboekrekeningen of Kostendragers zijn vastgelegd, dan kan dit ingevoerd worden middels het tandwielenicoon (tandwielen) achter het veld. Klik op ‘Voltooien’ om de gegevens op te slaan. De Grootboekrekening en Kostendrager zijn nu toegevoegd aan de activiteit.

 

Verzenden naar Twinfield

Selecteer in het menu ‘Financieel ‘ en vervolgens de optie ‘Twinfield’. Open het tabblad ‘Valide facturen’ en kies de gewenste periode middels ‘Startdatum’ en ‘Einddatum’ en klik op de knop ‘Laden’ om de facturen te laden.

Vink alle – of een deel van de – facturen aan om te exporteren. Indien de selectie voltooid is, klik op de knop ‘Maak export’ om het exportbestand aan te maken. Middels het dialoogvenster kan worden aangegeven waar het aangemaakte bestand opgeslagen moet worden. De export is nu voltooid.

 


Terug