Aansluiting DBC Grouper

Download als PDF

Curasoft ondersteunt de DOT-systematiek voor DBC’s. Een kernonderdeel hierin is het gebruik van de “DBC Grouper”. Uw instelling dient aangesloten te worden op de DBC Grouper om te kunnen declareren.

 

Stap 1. Aanvragen UZI-servercertificaat

Als u reeds gebruik maakt van de BSN-controle binnen Curasoft, kunt u deze stap overslaan. Het UZI-servercertificaat is dan namelijk al succesvol geïnstalleerd. Zo niet, volg dan de onderstaande instructies.

Volg de kieswijzer via het UZI-register. Vink te allen tijde “” aan en indien u nog geen abonnee bent ook “UZI-abonneeregistratie”. Beantwoordt de vragen over uw praktijk/instelling. Bij de laatste vraag “Staat het systeem waarvoor u de nog aan te vragen UZI-middelen gaat gebruiken in een beveiligde en afgesloten serverkast of -ruimte?” kiest u voor “Ja”Hier heeft u de mogelijkheid uw leverancier uit te nodigen het gedeelte van het servercertificaat te verzorgen. Vul hier de gegevens van Curasoft in, met als e-mailadres support@curasoft.nl. Wij ontvangen hiervan een e-mail en regelen het technische gedeelte.

 

 

 

Stap 2. Aanmelden Vecozo

Het beheer en onderhoud van de Grouper loopt vanaf 2016 via Vecozo, zodoende dient u uw instantie eerst aan te melden bij Vecozo. Bent u al klant van Vecozo, dan kunt u zich direct aanmelden voor de Grouper (Stap 3.).

 

 

Stap 3. Aanmelden Grouper

Volg deze stap nadat u het UZI-servercertificaat heeft ontvangen. Vul het aanmeldformulier Grouper Vecozo (vanaf 2016) of aanmeldformulier Grouper NZa (t/m 2015) in.

 

Gebruik daarbij onderstaande gegevens:


Veld Waarde
Leverancier Curasoft / I&DT B.V.
IP-adres en systeemnaam U ontvangt van ons deze gegevens
Technische contactpersoon Vul minimaal 1 persoon in met de gegevens van Curasoft Support

 

 

 

Stap 3. Testprocedure

U dient als zorginstelling een testprocedure te doorlopen. Daarnaast voert Curasoft, als ICT-leverancier, diverse technische testen uit. Download het PDF-bestand Casussen grouper en doorloop hoofdstuk 4 “Casus: patiënt Jansen”. In  het PDF-bestand vindt u de resultaten die u kunt verwachten uit deze test (deze documentatie zal door Vecozo worden herschreven en in de loop der tijd opnieuw beschikbaar worden gesteld).

 

 

Stap 4: Overeenkomst tekenen

Als de tests zijn doorlopen, tekent u de overeenkomst met NZa (t/m 2015) of Vecozo (vanaf 2016) in voor aansluiting op de productieomgeving. Als u de de bevestiging heeft ontvangen van uw aansluiting op de productieomgeving, stelt u Curasoft op de hoogte. Uw omgeving wordt dan ingericht voor productie. Daarna kunt u vanuit Curasoft declareren, factureren en aanmelden bij DIS.

 

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Neem dan contact op met Curasoft Support.

 

 

 U kunt zonder aansluiting van uw zorginstelling al gebruik maken van de acceptatieomgeving van de DBC grouper, via het testcertificaat van Curasoft. Daarmee kunnen DBC’s worden afgeleid uit de geregistreerde zorgactiviteiten in Curasoft. U kunt hiermee bijvoorbeeld controleren of de DBC Grouper de verwachte productcodes retourneert. Om te declareren is het nodig aan te sluiten op de productieomgeving (zie bovenstaande uitleg).

 


Terug