Facturatie aan derde

Download als PDF

Het is mogelijk zorgprestaties aan derde te factureren, bijvoorbeeld in het geval van ketenzorg. Het beheren van de contracten werkt overeenkomstig aan het beheren van contracten met verzekeraars. Het verschil is dat er geen verzekeraars worden gekoppeld aan het contract, maar organisaties die als financier dienen.

 

Contractgroep instellen

Om te factureren aan een derde organisatie (financier), moet er een contractgroep aanwezig zijn waarin deze organisatie als financier is opgenomen.

 

 

U kunt als volgt een contractgroep aanmaken:

 • Ga naar “Beheer” en vervolgens naar “Contractgroepen”
 • Klik op “Nieuw” (nieuw) onderaan het scherm.
 • Kies voor Geheel nieuw(e) Contractgroep toevoegen.
 • Vul de start- en einddatum in en kies een naam.
 • Kies voor “Voltooien”.

Volg de volgende stappen om organisatie aan de groep toe te voegen:

 • Open het tabblad Financiers in contractgroep.
 • Klik op “Bewerken” (bewerken) onderaan het scherm.
 • Vink de gewenste organisatie(s) aan.
 • Klik op “Opslaan” (opslaan).

Er is nu vastgelegd dat er een groep van financiers bestaat, met een bepaalde geldigheidsduur. Er is nog niet vastgelegd dat er een contract loopt met deze financiers; dit gebeurt in de volgende stap.

 

Contract instellen

Met een contract geeft u aan dat er voor een periode (bijvoorbeeld een jaar) een contract is aangegaan met een bepaalde financier, en dat hierbij tarieven horen voor specifieke zorgprestaties.

 

 

 • Ga naar “Beheer” en vervolgens naar “Contracten en Tarieven”.
 • Klik op “Nieuw” (nieuw) onderaan het scherm.
 • Kies voor Geheel nieuw(e) Contract aanmaken.
 • Vul de start- en einddatum in en kies een naam.
 • Open het tabblad Contractgroep
 • Kies de contractgroep met financiers die hierboven is aangemaakt.
 • Kies voor “Voltooien”.

 

U heeft zojuist een nieuwe contract aangemaakt, wanneer deze geselecteerd is kunt u tarieven toevoegen.

 • Klik op “Nieuw” (nieuw) onderaan het scherm.
 • Kies voor Koppel nieuw Tarief aan Contract
 • Vul de prestatiecode, tarief, start- en einddatum in.
 • Daarnaast heeft u de volgende opties:
  • Vink Tarief is per uur (bij prestatietarief) aan wanneer het gaat om een uurtarief. Als deze optie niet is aangevinkt, wordt het tarief behandeld als vast tarief ongeacht de duur van de afspraak.
  • BTW-percentage: indien er sprake is van een BTW-tarief vult u dit in.

Tenslotte koppelt u dit contract aan de praktijken waarvoor dit van toepassing is, dit kan via het tabblad Van toepassing op praktijken (dit werkt op dezelfde manier als financiers in contractgroep).

 

Dossier en prestaties instellen

Per dossier en zorgprestatie bepaalt u dat deze aan een derde gefactureerd dienen te worden.

 

U voert hiervoor de volgende acties uit:

 1. U voegt een betrokken partij Financier toe aan het dossier. Dit is altijd een organisatie.
 2. De Verwerkingsmethode van de prestatie en desgewenst het hele dossier verandert u in Factureren aan derde (financier)

 

Verwerkingsmethode van het dossier:

Ga naar Administratie in het dossier en vervolgens naar Basisgegevens, klik op “Wijzigen” en pas de verwerkingsmethode aan.

 

Verwerkingsmethode van de prestatie:

Ga naar Financieel overzicht in het dossier, klik op “Wijzigen” en pas de verwerkingsmethode aan.

 

 

Uitvoeren van de facturatie aan derden

Wanneer bovenstaande instellingen zijn vastgelegd, kunnen de prestaties worden gefactureerd. Dit gebeurt via het scherm Facturatie, op dezelfde manier als facturatie aan cliënten. De verschillen hierbij zijn:

 • De Financier wordt de debiteur van de factuur, niet de cliënt.
 • De tarieven worden bepaald op basis van een contract met een contractgroep waar de gekozen financier in zit, niet de contracten met verzekeraars of de standaard facturatietarieven. Als een contract met de financier ontbreekt, blijven de prestaties staan onder Incomplete facturen.

 

 


Terug