Formulieren beheren

Download als PDF

Om formulieren te beheren dient u (mits u de juiste rechten hebt) naar het menu-item “Procesdefinities” > “Formulieren” te gaan. Het standaard beheerscherm wordt geopend voor formulieren.

 

Formulier bekijken

Wanneer u een bestaand formulier selecteert, zijn er in het detailscherm in de onderste helft van het scherm twee tabbladen te zien, namelijk ‘Formulier’ en ‘Vragen’. Het tabblad ‘Formulier’ bevat algemene informatie over het formulier zoals een titel en een omschrijving. Bovendien kunt u hier instellen waar het formulier zichtbaar moet zijn.

  • Zichtbaar als dossierblad in uitgevoerdscherm: formulier is zichtbaar aan de linkerkant van het uitgevoerdscherm.
  • Zichtbaar in beloop / journaal: tijdens het uitvoeren van een activiteit zal het formulier aan de rechterzijde van het scherm staan. Nadat de activiteit is uitgevoerd zal het formulier te vinden zijn in het beloop / journaal van het dossier.
  • Zichtbaar als dossiertabblad: het formulier is zichtbaar in het dossier en wordt gebruikt als dossiervorming.

Vanuit het beheerscherm kunt u direct zien hoe het formulier er uiteindelijk uit ziet met behulp van de knop “Toon formulier”. Deze knop bevindt zich in het menu bovenaan. Op deze manier kunt u tussentijds snel zien wat het effect van uw wijzigingen is. Het tabblad ‘Vragen’ bevat de daadwerkelijke vragen van het formulier.

 

Eigenschappen van vragen

Door op de Nieuw-knop onderin de knoppenbalk te klikken, bent u in staat om een extra vraag aan het betreffende formulier toe te voegen. Er kunnen verschillende soorten vragen aangemaakt worden. Elk van deze vraagsoorten heeft zijn eigen instellingen. Hieronder wordt per vraagsoort aangegeven welke instellingen verplicht of optioneel ingevuld dienen te worden:

 

Volgorde: De volgorde bepaalt de volgorde t.o.v. de andere vragen. Vragen met een hogere “Volgorde” komen na vragen met een lagere “Volgorde”. Een voorbeeld:

Volgorde Naam
100 Eindresultaat/hoofddoel
200 Mate waarin doel moet zijn behaald
300 Periode waarbinnen resultaat/doel moet zijn behaald

 

Wanneer u een nieuwe vraag tussen twee bestaande vragen wilt tonen, geeft u deze een “Volgorde” die tussen de bestaande vragen in ligt. In het voorbeeld:

Volgorde Naam
100 Eindresultaat/hoofddoel
110 Toelichting op het eindresultaat
200 Mate waarin doel moet zijn behaald
300 Periode waarbinnen resultaat/doel moet zijn behaald

 

Vraag: De vraag die de gebruiker dient te beantwoorden. Bijv. ‘Hoeveel pijn heeft u de afgelopen week gehad?’

Omschrijving: Hier kan kort een aanvullende uitleg worden gegeven voor het geval de vraag op zich niet duidelijk genoeg is.

 

Weergave type

Afhankelijk van de gestelde vraag dient er een antwoordmogelijkheid aan de gebruiker gepresenteerd te worden. Als we kijken naar de vraag ‘Hoeveel pijn heeft u de afgelopen week gehad?’ zijn er verschillende manieren waarop de gebruiker hier antwoord op kan geven. Dit kan bijvoorbeeld via een tekstveld waarin de gebruiker vrij zijn antwoord mag invoeren, het kan via een meerkeuze antwoord waarbij er bijvoorbeeld gekozen kan worden uit de vaste antwoorden ‘Geen pijn, Matige pijn en Veel pijn’. De pijn zou ook aangegeven kunnen worden op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 geen pijn is en 10 veel pijn.

Afhankelijk van het geselecteerde “Weergave type” dienen er enkele variabelen ingesteld te worden:

 

Datum, Datum & Tijd, Grote tekst, tekst en vinkje

Wanneer één van deze opties is gekozen, hoeft de rest van de vraagvelden niet meer ingevoerd te worden. De namen van de weergavetypen spreken voor zich wat betreft de weergave hiervan in de formulieren.

 

Vinkje

Tekst

 

 

Grote tekst

Datum en tijd

Datum

 

Meerkeuze vraag

Wanneer het vraagtype “Meerkeuze” is geselecteerd, dient er altijd een “Keuzelijst” geselecteerd te worden (voor uitleg over Keuzelijsten, zie www.curasoft.nl/handleidingen. Een keuzelijst bevat 2 of meer items die als antwoord op de vraag worden gebruikt. Na het selecteren van de gewenste keuzelijst is het mogelijk om aan te geven hoeveel antwoorden er mogelijk zijn:

 

Eén antwoord

Wanneer er maar één antwoord mogelijk is, dient u enkel in veld ‘Maximaal aantal’ een ‘1’ te zetten. De gebruiker is nu maar in staat om één enkel antwoord te selecteren.

 

 

Twee of meer antwoorden

Wanneer er meerdere antwoorden mogelijk zijn, kunt u dit aangeven door de velden ‘Minimaal aantal’ en/of ‘Maximaal aantal’ in te vullen. Via ‘Maximaal aantal’ is aan te geven hoeveel antwoorden de gebruiker maximaal mag selecteren en via ‘Minimaal aantal’ is aan te geven hoeveel antwoorden de gebruiker minimaal MOET selecteren.

 

Schaal vraag

Een schaalvraag is op verschillende manier op te bouwen:

Met een keuzelijst

Wanneer er een keuzelijst is geselecteerd, zal er gekeken worden naar aantal antwoorden in de lijst en zal er per antwoord een antwoordvakje worden getoond. De eerst waarde van de keuzelijst zal links worden getoond en het laatste antwoord zal rechts worden getoond.

In het bovenstaande plaatje zou de keuzelijst dus bijvoorbeeld uit de volgende waarden kunnen bestaan:

  • Geen pijn
  • Weinig pijn
  • Redelijk veel pijn
  • Veel pijn

 

Handmatig, zonder keuzelijst

Het is ook mogelijk om handmatig aan te geven welke tekst er links en rechts komen te staan en hoeveel antwoordmogelijkheden er moeten worden weergegeven. Er dient dan geen keuzelijst geselecteerd te zijn en de volgende velden dienen ingevuld te zijn:

Minimale/maximale waarde

Wanneer deze velden ingevuld zijn, zal de minimaal waarde het meest linkse antwoord representeren en de maximale waarde de meest rechtse.

 

Label minimale/maximale waarde

Omdat er nu geen keuzelijst is waaruit de tekst aan de linker- en rechterkant uit gehaald kunnen worden, is het mogelijk om deze waarden handmatig in te voeren in de velden ‘Label minimale waarde’ (links) en ‘Label maximale waarde’ (rechts).

In het onderstaande plaatje is te zien hoe de vraag wordt gesteld wanneer we als de volgende waarden invullen:

Minimale waarde:              1

Maximale waarde:             10

Label minimale waarde:      Weinig pijn

Label maximale waarde:     Veel pijn

 

 

 


Terug