Nieuwe behandeling

Download als PDF

Behandeling starten

Via de agenda kunt u eenvoudig een behandeling of vervolg-actie starten. Klik aan de rechterkant op “Nieuwe behandeling”. Het is ook mogelijk om eerst een cliënt te selecteren, zodat deze persoon meteen is gekoppeld aan de activiteit. Typ aan de rechterkant bij “Aanvulende informatie” de naam van een cliënt. Terwijl u typt ziet u de naam van de cliënt verschijnen. Als u vervolgens een cliënt selecteert, kunt u meteen een behandeling voor deze cliënt starten.

De eerste stap is het specifiëren van de behandeling, aan de hand van dit antwoord koppelt Curasoft een productcode aan de behandeling. De productcode is op een later moment nodig voor het declareren of factureren van de behandeling.
Klik op “Volgende >”.

 

Cliënt kiezen

In het volgende scherm kunt u een cliënt kiezen of een nieuwe cliënt aanmaken. Klik rechtsonder op de knop “Nieuw” om een nieuwe cliënt aan te maken.

De velden worden nu actief en is het mogelijk om de cliëntgegevens in te voeren. Indien u het Burgerservicenummer (BSN) van de cliënt invult en op de verrekijker klikt, worden GBA-gegevens automatisch ingevuld. Maakt u gebruik van VECOZO? Dan wordt er tegelijkertijd een Controle op Verzekeringsrecht (COV) uitgevoerd, dit betekent dat Curasoft nagaat waar de cliënt verzekerd is. Klik op “Volgende >” om naar de volgende stap te gaan.

 

Huisarts kiezen

De wizard geeft u de mogelijkheid om een huisarts te kiezen. Als u deze stap wilt overslaan klikt u simpelweg op “Volgende >”. In het geval dat u wél een huisarts wilt kiezen dient u het selectievakje “Huisarts kiezen” te selecteren. U kunt op dezelfde manier als de cliëntgegevens een huisarts zoeken of toevoegen. Het enige verschil is dat een huisarts niet op basis van een BSN-nummer kan worden toegevoegd. Het is belangrijk om de naam, adres, AGB-nummer, specialisme en telefoonnummer van de huisarts te hebben ingevuld. Deze gegevens zijn terug te vinden op www.agbcode.nl.

In dit voorbeeld wordt er gezocht op “Harry” en verschijnt er een huisarts die kan worden gekozen. Vervolgens worden de gegevens gevuld en kunt op “Volgende >” klikken. De afspraak verschijnt vervolgens in de agenda.

 


Terug