Normen en feedback voor meetinstrumenten

Download als PDF

Het is in Curasoft mogelijk om aan de score van een meetinstrument een conclusie te verbinden. Dit is mogelijk bij individuele scores en bij verschilscores. In Curasoft wordt een dergelijke conclusie ook wel een norm genoemd.

 

Een norm aanmaken

Om een norm aan te maken voor een specifiek formulier klikt u in het linker menu op de knop procesdefinities en vervolgens het knopje formulieren. Zoek hier het meetinstrument waarvoor de norm moet worden aangemaakt.

 

Om een norm aan te maken dient er een scoreberekening aanwezig te zijn. Wanneer er een scoreberekening aanwezig is kunt u klikken op het tabblad scoreberekeningen. Dubbelklik nu op de naam van de berekening waarvoor de norm moet worden aangemaakt.

Het scherm van de scoreberekening verschijnt. Klik in het tabblad scoreberekening op de nieuw knop om een nieuwe norm aan te maken. Kies in het scherm voor de optie Koppel nieuw(e) Norm en feedback aan geselecteerde Scoreberekening.

 

Norm en feedback

In het scherm dat nu verschijnt dienen een aantal velden te worden ingevuld:

Naam: Hier kan de naam van de norm worden ingevuld. Deze wordt weergegeven in de legenda bij de grafiek van het meetinstrument. Een naam kan bijvoorbeeld zijn Zeer veel moeite

 

Feedbacktekst: In dit veld kan een uitgebreide beschrijving worden gegeven van de norm. Dit wordt gebruikt in de meer gedetailleerde informatie van de grafiek en voor automatische vulling.

 

Van toepassing op verschilscore: Dit vinkje bepaalt of de norm werkt op de individuele score (vinkje uit) of op een verschilscore (vinkje aan). Een verschilscore is de score ten opzichte van de vorige meting. Wanneer in de vorige meting bijvoorbeeld een score 5 is gehaald en nu een score 2 dan is de verschilscore -3.

 

Kleur in grafiek: De geselecteerde kleur komt terug in de grafiek.

 

Minimumwaarde en maximumwaarde: Dit is de ruimte waarbinnen de norm werkt. Let op dat de minimumwaarde altijd lager moet zijn dan de maximumwaarde. Wanneer er een norm wordt aangemaakt voor een verschilscore waarbij een verschilscore van -2 resulteert in de norm de cliënt voelt zich beter dan de vorige keer dan kan bijvoorbeeld de minimumwaarde worden gevuld met -5 en de maximumwaarde met 0.

 

Minimum-/Maximumwaarde uitsluiten: Deze vinkjes geven aan of de waarde zoals ingevuld bij minimumwaarde uitgesloten is van de norm. Wanneer dit vinkje aanstaat en de ingevulde waarde is 5 dan zal bij een score van 5 de norm niet worden toegepast.

 

Het resultaat

Wanneer de normen zijn aangemaakt worden deze zichtbaar in het tabblad klinimetrie van het zorgtraject; zie onderstaande afbeelding.


Terug