Omschrijving gebruiken als standaardwaarde

Download als PDF

Binnen Curasoft is het mogelijk om de omschrijving van een keuzewaarde in te stellen als standaardwaarde voor een andere formulier. In deze handleiding wordt een bestaand formulier gewijzigd om de functionaliteit te demonstreren.

 

Bronvraag met selectielijst

Bij de bronvraag moet het type “Selectielijst” geselecteerd zijn. Hieronder wordt dit stapsgewijs uitgelegd.

 

  1. Ga naar “Procesdefinities” en klik vervolgens op “Formulieren”.
  1. Selecteer het gewenste formulier.
  1. Kies de vraag die moet dienen als bronvraag voor de omschrijving en klik op “Bewerken” bewerken. U kunt ook een nieuwe vraag toevoegen door te kiezen voor “Nieuw” nieuw.

 

 

  1. Kies bij het weergavetype “Selectielijst”.

In de volgende stap wordt de omschrijving van de selectielijst als standaardwaarde ingesteld bij een ander formulier.

 

Doelvraag met standaardwaarde

Ga opnieuw naar “Formulieren” binnen “Procesdefinities”. Selecteer het andere formulier waar u de standaardwaarde voor wilt instellen.

  1. Maak een nieuwe vraag aan of kies een bestaande vraag. Dubbelkik op de vraag.
  1. Klik op de knop “Nieuw” (nieuw).
  1. Kies voor de optie “Koppel nieuw(e) Standaardwaarde aan geselecteerde vraag” en klik op “Volgende >”.

 

 

  1. Bij type kiest u “Omschrijving van keuzewaarde”. Vink daarnaast “Waarde automatisch overnemen” en “Automatische vulling direct toepassen” aan. Kies tot slot bij “Bronformulier voor bronvraag” het formulier uit het eerste deel van deze handleiding.

 

 

  1. Klik op “Voltooien” om het venster te sluiten. Kies in het scherm “Standaardwaarden” voor het tabblad “Bronvragen voor standaardwaarde”, hier kunt u de bronvraag selecteren die u heeft gekozen in het eerste deel van deze handleiding. Let op, u dient eerst op “Bewerken” (bewerken) te klikken.

 

 

Resultaat

Als u nu het formulier met de bronvraag invult en het formulier “Definitief” maakt, ziet u dat de doelvraag automatisch wordt ingevuld met de omschrijving van de gekozen keuzewaarde. Om te controleren of er een omschrijving aan een keuzewaarde is toegevoegd gaat u naar “Procesdefinities” > “Keuzelijsten” > “Keuzewaarden”.

 

 

Bronvraag:

 

 

Doelvraag:


Terug