Qualizorg instellen

Download als PDF

Voordat u deze handleiding kunt volgen, dient u eerst de Qualizorg koppeling bij ons aan te vragen. Dit kunt u doen via onze Aanvullende diensten pagina. 

Configuratie

Voordat u de gegevens kunt aanleveren bij Qualizorg dient u eerst deze configuratie in te stellen. Zoek hiervoor in Curasoft uw praktijkgegevens op. Dit kan door boven in het scherm te zoeken op uw praktijknaam in het veld Zoek organisatie. Selecteer de gevonden organisatie en klik op de knop Praktijk of Vestiging aan de rechterkant.

 

 

Het tabblad Praktijk / Vestiging is nu verschenen onder in het scherm bij de organisatiegegevens. Wanneer u ook het tabblad Qualizorg Configuratie ziet dan kunt u deze openen.

Indien u dit tabblad niet ziet dan klikt u onderaan op de nieuw knop (gele ster) en kiest vervolgens voor de optie Koppel nieuw(e) Qualizorg Configuratie aan geselecteerde praktijk.

 

 

In het bewerken van de Qualizorg Configuratie ziet u de volgende velden.

Standaard medewerker
Selecteer hier de medewerker waarvan de AGB-code bekend is bij Qualizorg.

Gebruikersnaam
Voer hier uw Qualizorg gebruikersnaam in.

Wachtwoord
Voor hier uw Qualizorg wachtwoord in.

Authenticatie sleutel
Deze komt overeen met de AGB-code van uw praktijk.

 

Toestemming van patiënt vastleggen

Voordat gegevens van een behandelepisode gebruikt zullen worden voor het monitoren, dient de patiënt hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven te hebben. Deze toestemming dient per behandelepisode gegeven te worden. Indien u naar het tabblad Betrokken personen > Alle betrokken personen gaat in het Behandelepisode scherm, ziet u aan de rechter kant van het scherm twee knoppen.

 

De status is te wijzigen door op de knop De cliënt heeft wel/niet toestemming gegeven om zich te laten uitnodigen door QualiZorg op te klikken. Het groene vinkje geeft aan dat de cliënt wel toestemming heeft gegeven, en het rode kruisje geeft aan dat de cliënt geen toestemming heeft gegeven.

 

Aanleveren gegevens

Indien een behandelepisode in aanmerking komt om verstuurd te worden zal Curasoft dit in een overzicht weergeven. Dit overzicht is te vinden onder het menu Beheer > Qualizorg

 

 

Het overzicht toont per regel een behandelepisode die op basis van de gestelde voorwaarden naar Qualizorg gestuurd kan worden.

Voorwaarden waaraan een behandelepisode moet voldoen:

 • Startdatum van de behandelepisode
 • Einddatum van de behandelepisode
 • Of er 1 of meer behandelaars betrokken zijn geweest
 • Diagnosecode
 • Het aantal behandelingen
 • Of de behandelepisode is afgesloten of niet
 • De praktijkgegevens (naam, e-mail en praktijkhouder)
 • De gegevens van de verantwoordelijke behandelaar (naam, e-mail, AGB-code)
 • De patiëntgegevens (voornaam, achternaam, e-mail, geboortedatum, postadres, geslacht, verzekeringsnummer en verzekeraarsnummer)
 • Wel of niet chronisch?
 • Is er toestemming verleend?

 

 

Validatiemeldingen

In het tabblad Validatiemeldingen verschijnen de gegevens die (nog) niet kunnen worden ingediend bij Qualizorg. Dit kan zijn om verschillende redenen. Zo kan het zijn dat er voor de cliënt e-mail adres niet ingevuld, terwijl niet is ingesteld dat er ook cliënten zonder e-mailadres aangeleverd mogen worden. Door op het + te klikken voor de regel, zal zichtbaar worden wat de validatiemelding bij dit Dossier is.

 

 

Valide dossiers

In het tabblad Valide dossiers verschijnen de gegevens welke klaar zijn voor verzending naar Qualizorg. In dit scherm selecteert u de dossiers waarvan u de gegevens wilt verzenden. Klik vervolgens op de knop Verzend naar Qualizorg om de gegevens te verzenden.

 

Online resultaten bekijken

Wanneer u uw resultaten wilt bekijken, kunt op www.zorgmonitor.eu inloggen met de aan u verstrekte gegevens. Voor een uitgebreide uitleg over de werking van de online monitor kunt u op www.qualizorg.nl terecht.


Terug