Scoreverloop en feedback als standaardwaarde

Download als PDF

In Curasoft is het mogelijk om aan de score van een meetinstrument een conclusie te verbinden. In Curasoft wordt een dergelijke conclusie ook wel een norm en feedback genoemd. Het verloop van de scores en de bijbehorende norm en feedback kan vervolgens als standaardwaarde worden gebruikt in het formulierbeheer.

 

 Voor het aanmaken van een norm en feedback kunt u de specifieke handleiding hiervoor raadplegen. In deze handleiding staat stap voor stap hoe een norm en feedback kan worden gekoppeld aan een formulier.

 

Norm en feedback instellen als standaardwaarde

Wanneer de gewenste norm en feedback is aangemaakt kan deze worden gekoppeld als standaardwaarde. Om deze als standaardwaarde in te stellen kunt u in het linkermenu klikken op de knop procesdefinities en vervolgens formulieren. Zoek hier het formulier waarvoor de standaardwaarde kan worden aangemaakt.

Klik vervolgens op het tabblad vragen en dubbelklik op de vraag waarvoor de standaardwaarde kan worden aangemaakt.

 

 

Om vervolgens een nieuwe standaardwaarde voor deze vraag aan te maken klikt u op de nieuw knop nieuw  en vervolgens kiest u voor de optie koppel nieuw(e) standaardwaarde aan geselecteerde vraag en klik op de knop volgende.

 

 

In het scherm dat nu verschijnt kunt u de instellingen van de standaardwaarde bepalen. Door in het veld type de optie Scoreverloop en feedback te selecteren geeft u het gewenste type standaardwaarde aan. Klik vervolgens op volgende en daarna voltooien om de wijzigingen op te slaan.

 

 

Het scherm wordt nu gesloten. Klik nu op het tabblad Scoreberekeningen voor standaardwaarde. Klik onder in het scherm op de bewerken knop bewerken en selecteer de scoreberekening welke gebruikt moet worden in de standaardwaarde.

 

 

Na het volgen van de bovenstaande stappen is het volgende resultaat zichtbaar in het zorgtraject.

 

 

Geavanceerde standaardwaarde

Het is mogelijk om meer invloed te hebben op de wijze waarop de standaardwaarde wordt gevuld in het doelformulier. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van het veld letterlijke bronwaarde. Een voorbeeld hiervan is te zien in de onderstaande schermprint.

 

 

In de tekst kunnen specifieke velden worden opgenomen die bij het vullen van de standaardwaarde worden vervangen door de werkelijke waarde. De volgende velden kunnen worden gebruikt.

  • [~~Datum~~]
    De definitief datum van het bronformulier.
  • [~~Score~~]
    De score van de scoreberekening
  • [~~Norm~~]

De norm die is gekoppeld aan de score van de scoreberekening

  • [~~Feedback~~]
    De feedback zoals gedefinieerd bij de norm die is gekoppeld aan de score van de scoreberekening.

 

In het zorgtraject komt dit vervolgens terug zoals op de onderstaande schermprint.

 

 


Terug