Standaardwaarden

Download als PDF

In Curasoft is het mogelijk om gebruik te maken van automatische vulling bij formulieren. Dat betekent dat u ingevoerde antwoorden vanuit bijvoorbeeld het formulier anamnese kunt doorzetten naar het formulier conclusie. Op deze wijze is het mogelijk om teksten te standaardiseren.

 

Nieuwe standaardwaarde

Het beheer voor standaardwaarden is te vinden onderProcesdefinities” en vervolgensStandaardwaarden”.

 

Klik op “Nieuw” (nieuw) en kies voor “Geheel nieuwe Standaardwaarde toevoegen”. Het tabblad standaardwaarde toont de instellingen voor de nieuwe standaardwaarde.

 

 

 

Doelformulier:

Het formulier waar u een vraag automatisch wilt laten vullen met deze standaardwaarden.

Naam standaardwaarde:

Hier kunt u een naam opgeven voor de nieuwe standaard waarde.

Volgorde:

Wanneer er meerdere standaardwaarden worden gebruikt voor dezelfde doelvraag, wordt dit veld gebruikt om de prioriteit aan te geven (lage getallen hebben voorrang op hoge getallen).

Type:

  • Antwoordwaarde van formulier: dit type standaardwaarde zal een antwoord ophalen uit een ander formulier.
  • Formule: dit type standaardwaarde zal op basis van een formule een standaardwaarde opleveren.
  • Letterlijke waarde: dit type standaardwaarde een standaardtekst als waarde gebruiken.
  • Omschrijving van keuzewaarde: dit type standaardwaarde zal de omschrijving van het gekozen antwoord in een dropdown gebruiken als keuzewaarde (zie handleiding).
  • Scoreverloop en feedback: dit type standaardwaarde zal de scores van een meetinstrument gebruiken als standaardwaarde (zie handleiding)
  • Verschilscore en feedback: dit type standaardwaarde zal de verschilscore van een meetinstrument gebruiken als standaardwaarde (zie handleiding)

Letterlijke bronwaarde:

Gebruiken bij type “Letterlijke waarde”. Geef hier de waarde op die u wilt gebruiken als standaardwaarde.

Bronformulier voor bronvraag:

Gebruiken bij type “Antwoordwaarde van formulier”. Hier kunt u het formulier opgeven dat het antwoord bevat om door te zetten naar het doelformulier.

Waarde automatisch overnemen

Zet dit vinkje aan om de standaardwaarde automatisch te laten invullen bij het openen van het doelformulier.

Lege bronwaarden meenemen

Wanneer de bron van de standaardwaarde leeg is en dit vinkje staat aan dan zal de bron evengoed worden meegenomen.

Alleen overnemen als bronantwoord kritiek is

Gebruiken bij type “Antwoordwaarde van formulier”.  Zet dit vinkje aan om de standaardwaarde alleen over te nemen als de bronvraag ingesteld is als kritiek item.

Titel van bronvraag overnemen

Bij het overnemen van de bronwaarde zal ook de titel worden overgenomen op het moment dat dit vinkje staat aangevinkt.
Scheidingsteken bij meerdere antwoorden

Op het moment dat de bron van de standaardwaarde resulteert in meerdere waarden dan zal dit scheidingsteken worden opgenomen. Ter illustratie, bij een meerkeuzevraag is zowel A, B als C ingevuld en het scheidingsteken is een nieuwe regel dan zullen A, B en C ieder op een nieuwe regel staan.

 

Doelvraag

Klik op het tweede tabblad “Doelvraag”. Dit tabblad toont de vraag waarop de standaardwaarde betrekking heeft. Deze vraag zal gevuld worden met de standaardwaarde. Een andere manier van een standaardwaarde koppelen is door naar Procesdefinities > Vragen te gaan en daar op de knop “Nieuw” (nieuw). U kunt vervolgens kiezen voor “Koppel nieuwe Standaardwaarde aan geselecteerde vraag”.

Klik op “Volgende” en vervolgens op “Voltooien”.

 

Bronvragen voor standaardwaarde

Heeft u bij type gekozen voor “Antwoordwaarde van formulier”. Klik dan op “Bewerken” (bewerken) en kies bij het tabblad Bronvragen voor standaardwaarde voor de vraag waarvan u het antwoord wilt gebruiken als standaardwaarde. Hier kunt u de bronvragen aanvinken die u wilt gebruiken.

 

 


Terug