Templatebeheer

Download als PDF

Door middel van templates kunt u eenvoudig standaardbrieven maken.

 

Templatebeheer openen

Als u beheerder bent, ziet u links in het menu de knop “Beheer”. Klik vervolgens op “Beheer templates”.

 

Hier vindt u diverse opties om templates te maken of te wijzigen.

 

Nieuwe template maken

Kies voor “Nieuwe template” en vervolgens voor het type template dat u wilt aanmaken. Het type van de template bepaalt welke gegevens er beschikbaar zijn binnen de template. Zo kunt u wanneer u communicatie verstuurt vanuit het dossier gebruik maken van de bron “Uitgebreide dossiergegevens”. Deze bron bevat informatie uit het dossier van de patiënt of cliënt.

 

 

U krijgt een lege template te zien. In dit template kunt u – net zoals in een Word-document – tekst typen en de brief naar eigen wens opmaken.

 

Aan de linkerkant kunt u gebruik maken van dynamische velden. Door velden zoals “Persoon: Aanhef (formeel)” of “Persoon: Aanhef (informeel)” toe te voegen aan uw template verschijnt automatisch de juiste aanhef boven uw brief. Bijvoorbeeld: “Geachte heer”. Het geslacht kan worden bepaald aan de hand van informatie uit het dossier. Kies in de uitklaplijst de gewenste bron en vink het gewenste veld aan.

 

Nadat u een veld heeft aangevinkt, klikt u onderaan op het plusje “Voeg geselecteerde waarden in template toe”.

In de template verschijnt de tekst “<<Persoon:_Aanhef_(informeel)>>”, deze tekst wordt automatisch vervangen bij het laden van de template in het communicatiescherm. Naast de standaard persoonsgegevens kunt u ook medische informatie uit de vragenlijsten of dossiertabbladen automatisch laten vullen in de template.

 

Door middel van de optie “Edit” en vervolgens “Plakken speciaal” (Paste Special) kunt u ook een afbeelding (bijvoorbeeld uw logo) vanuit Word plakken in uw brief. Kies hier voor “Bitmap”.

 

Maak uw brief verder af en vul aan de linkerkant de “Categorie”, “Onderwerp” en “Naam” in. Klik tot slot op “Opslaan en sluiten”.

 

 

 

Resultaat

Nu kunt u de template kiezen in het “Communicatiescherm”, deze kunt u openen vanaf de plek waar u de bron voor had geselecteerd. Patiëntgegevens haalt u bijvoorbeeld op met een communicatie vanuit het dossier.

 

Het resultaat is een brief waarbij u enkel de gegevens dient te controleren, de dynamische velden worden automatisch gevuld in uw communicatie. U kunt de brief natuurlijk nog aanvullen waar nodig.

 

 

Veelgebruikte template types

Uitgebreide factuurdata
Met dit type template kunt u gegevens van facturen toevoegen aan een template. De template is te openen vanuit de menuknoppen “Financieel” > “Facturatie”. Vervolgens selecteert u onder het tabblad “Verwerk facturen” de template bij “Selecteer uw template”.
Afsprakenkaart
Dit type wordt gebruikt om de gegevens van één of meerdere afspraken aan de template te koppelen. Bijvoorbeeld om een afspraakbevestiging naar een cliënt te sturen. De template is te vinden via de menuknoppen “Mijn Menu” > “Mijn Agenda”. Vervolgens selecteert u een dossier door met de rechtermuisknop op een afspraak te klikken. Hier kiest u voor “Afsprakenkaart”. In de afsprakenkaart vinkt u de afspraken aan die in de template moeten verschijnen.  Na het selecteren van de afspraken selecteert u een template bij de Print knop.
Uitgebreide dossiergegevens
Met dit type template kunt u de gegevens van een dossier inladen in een template. Bijvoorbeeld om een huisartsenbrief of tussenrapportage aan te maken. De template is te vinden via de menuknoppen “Mijn Menu” > “Mijn Agenda”. Vervolgens selecteert u een dossier door met de rechtermuisknop op een afspraak te klikken; hier kiest u voor “Communicatie betrokken personen“. In het communicatiescherm selecteert u de template middels het veld “Selecteer template”.

 


Terug