VECOZO-certificaat inlezen

Download als PDF

Vecozo is de instantie die de communicatie regelt met de zorgverzekeraars, middels Vecozo kunt u declaraties indienen en controleren op verzekeringsrecht. Om met Vecozo te communiceren dient u in het bezit te zijn van een certificaat, deze kunt u aanvragen via de Vecozo website.

 

Certificaat inlezen

Als u een Vecozo-certificaat heeft aangevraagd kunt u hier een back-up van te maken op uw computer. De uitleg om een back-up te maken van uw certificaat vindt u op de Vecozo website, er is een uitleg voor Internet Explorer en Mozilla Firefox. Vervolgens kunt u dit certificaat inlezen in Curasoft. Dit doet u door een COV-controle uit te voeren bij een willekeurige cliënt.

 

Klik met de rechtermuisknop op een afspraak en kies voor “COV controle”.

 

 

Er verschijnt een bericht dat er geen geldig certificaat aanwezig is, klik op “Ok”.

 

 

Nu dient u het certificaat in te lezen in Curasoft; zoek het back-up bestand op dat u via uw browser heeft aangemaakt. Selecteer het certificaat en klik op “Open”. Vervolgens zal Curasoft vragen om een wachtwoord; dit is het wachtwoord dat u gekozen heeft tijdens het maken van de back-up.

 


Zodra u dit heeft gedaan zal er een COV-controle plaatsvinden voor de cliënt die u had geselecteerd, het VECOZO-certificaat is succesvol ingelezen in uw Curasoft omgeving.


Terug