Verschilscore en feedback als standaardwaarde

Download als PDF

In Curasoft is het mogelijk om gebruik te maken van meetinstrumenten. Meetinstrumenten zijn formulieren waaraan een scoreberekening is gekoppeld. Daarbij is het mogelijk om feedback te verbinden aan een bepaalde score of aan de verschilscore (verschil tussen de eerste en laatste meeting). De verschilscore kan vervolgens gebruikt worden als standaardwaarde in een formulier. Ter illustratie, de tekst “De eerste meting op 01-05-2015 had een score van 39. De laatste meting op 22-07-2015 had een score van 48. Dit is een verschil van 9; er kan geconcludeerd worden dat het beter gaat” kan als standaardwaarde worden gebruik in een EPD-formulier.

 

Voor het aanmaken van een “norm en feedback” bij een verschilscore kunt u de specifieke handleiding hiervoor raadplegen. In deze handleiding staat hoe een norm en feedback bij een verschilscore kan worden aangemaakt.

 

Norm en feedback instellen als standaardwaarde

Wanneer de gewenste norm en feedback is aangemaakt kan deze worden ingesteld als standaardwaarde. Klik in het linkermenu op de knop procesdefinities en klik vervolgens op formulieren. Zoek hier het formulier waarvoor de standaardwaarde kan worden aangemaakt.

 

Klik vervolgens op het tabblad vragen en dubbelklik op de vraag waar u de tekst “De eerste meting op 01-05-2015 had een score…”  (bijvoorbeeld) automatisch wil laten invullen.

 

 

Klik nu op de knop nieuw nieuw en kies ervoor om een nieuwe standaardwaarde te koppelen.

 

 

In het scherm voor de standaardwaarde moet bij Type worden gekozen voor Verschilscore en feedback. Vervolgens moet bij Bronformulier voor bronvraag het meetinstrument worden gekozen waarvan de conclusie moet worden getoond.

 

 

Klik op voltooien. U heeft nu een standaardwaarde ingesteld bij de betreffende vraag; bij het laden van het formulier waarin deze vraag is opgenomen wordt deze automatisch gevuld met het verschil tussen de eerste en laatste meting.

 

 

Geavanceerde standaardwaarde

U kunt ook zelf de tekst bepalen die gebruik wordt voor de standaardwaarde. In het beheer van de standaardwaarde kunt kiezen voor Letterlijke bronwaarde en een templatetekst opnemen. De volgende velden kunnen hierin worden gebruikt.

– [~~EersteMetingDatum~~]
De definitief datum van de eerste meting

– [~~EersteMetingScore~~]
De score van de eerste meting

– [~~LaatsteMetingDatum~~]
De definitief datum van de laatste meting

– [~~LaatsteMetingScore~~]
De score van de laatste meting

– [~~VerschilScore~~]
Het verschil tussen de score van de laatste meting en de eerste meting

– [~~VerschilNorm~~]
De norm die is gekoppeld aan de verschilscore

– [~~VerschilScoreFeedback~~]
De feedback zoals gedefinieerd bij de norm op de verschilscore

 


Terug