Het belang van informatiestandaarden

In het zorgproces verkeert de cliënt in een situatie, waarbij deze vaak in contact komt met verschillende aanbieders en steeds opnieuw dezelfde informatie moet verstrekken over zijn gezondheidstoestand. De betrokken specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners leggen vervolgens de informatie in verschillende systemen vast. De manier waarop de informatie vastgelegd wordt is systeemeigen, waardoor er geen of beperkte uitwisseling mogelijk is. Als gevolg hiervan moet de cliënt zijn verhaal steeds opnieuw vertellen. Dit kan mogelijk tot onvolledigheid leiden en er kunnen fouten worden gemaakt.

 

Standaardisatie in medische terminologie is een ontwikkeling die cruciaal is in het mogelijk maken van kennisuitwisseling en de overdracht van dossiergegevens. Curasoft vindt dit belangrijk en volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal waar mogelijk de klant ondersteunen om dit in de praktijk toe te passen. Aangezien het bespreken van patiënt- en cliëntgegevens in een korte tijd plaatsvindt, moet de informatie zo efficiënt mogelijk worden vastgelegd. Curasoft ondersteunt deze manier van werken, zodat de zorgverlener meer tijd kan besteden aan de financiële afwikkeling, landelijke registraties, administratie, brieven et cetera. Daarnaast is de cliënt beter op de hoogte welke informatie wordt vastgelegd.

 

Curasoft pleit voor meer standaardisatie als het gaat om patiënt- en cliëntinformatie

 

In de zorgsector zien we nog vaak situaties waarbij gegevens niet op elkaar aansluiten, waardoor gegevens onnodig verloren kunnen gaan. Deze behandeltrajecten zijn gekenmerkt door een disciplinegerichte aanpak. Ook de medische administratie en de DHD (LMR/LBZ) lijken onafhankelijk van het primaire proces.

 

Curasoft pleit daarom voor meer standaardisatie als het gaat om patiënt- en cliëntinformatie. Zonder informatiestandaarden is IT ondersteuning niet mogelijk en kunnen bovenstaande doelen en de voordelen niet worden bereikt. Zonder standaarden is het onmogelijk om internationale kennisuitwisseling voor de zorgkwaliteit kosteneffectief te realiseren.

 

Deel dit bericht

Terug