Verschilscore en feedback als standaardwaarde

In Curasoft is het mogelijk om gebruik te maken van meetinstrumenten. Meetinstrumenten zijn formulieren waaraan een scoreberekening is gekoppeld. Daarbij is het mogelijk om feedback te verbinden aan een bepaalde score of aan de verschilscore (verschil tussen de eerste en laatste meeting). De verschilscore kan vervolgens gebruikt worden als standaardwaarde in een formulier.

Lees meer

Formulieren beheren

In het beheer kunt u – mits u de juiste rechten hebt – formulieren aanmaken en wijzigen. Dit kunnen meetinstrumenten zijn die gebruikt worden in de zorg zijn, maar ook uw eigen vragenlijsten om af te nemen bij uw patiënten.

Lees meer

Scoreverloop en feedback als standaardwaarde

In Curasoft is het mogelijk om aan de score van een meetinstrument een conclusie te verbinden. In Curasoft wordt een dergelijke conclusie ook wel een norm en feedback genoemd. Het verloop van de scores en de bijbehorende norm en feedback kan vervolgens als standaardwaarde worden gebruikt in het formulierbeheer.

Lees meer

Normen en feedback voor meetinstrumenten

Het is in Curasoft mogelijk om aan de score van een meetinstrument een conclusie te verbinden. Dit is mogelijk bij individuele scores en bij verschilscores. In Curasoft wordt een dergelijke conclusie ook wel een norm genoemd.

Lees meer

Omschrijving gebruiken als standaardwaarde

Binnen Curasoft is het mogelijk om de omschrijving van een keuzewaarde in te stellen als standaardwaarde voor een andere formulier. In deze handleiding wordt een bestaand formulier gewijzigd om de functionaliteit te demonstreren.

Lees meer