Verschilscore en feedback als standaardwaarde

In Curasoft is het mogelijk om gebruik te maken van meetinstrumenten. Meetinstrumenten zijn formulieren waaraan een scoreberekening is gekoppeld. Daarbij is het mogelijk om feedback te verbinden aan een bepaalde score of aan de verschilscore (verschil tussen de eerste en laatste meeting). De verschilscore kan vervolgens gebruikt worden als standaardwaarde in een formulier.

Lees meer

Scoreverloop en feedback als standaardwaarde

In Curasoft is het mogelijk om aan de score van een meetinstrument een conclusie te verbinden. In Curasoft wordt een dergelijke conclusie ook wel een norm en feedback genoemd. Het verloop van de scores en de bijbehorende norm en feedback kan vervolgens als standaardwaarde worden gebruikt in het formulierbeheer.

Lees meer

Omschrijving gebruiken als standaardwaarde

Binnen Curasoft is het mogelijk om de omschrijving van een keuzewaarde in te stellen als standaardwaarde voor een andere formulier. In deze handleiding wordt een bestaand formulier gewijzigd om de functionaliteit te demonstreren.

Lees meer