SaaS Escrow Curasoft / Escrow4All

Curasoft heeft het initiatief genomen de continuïteit van haar applicaties ten behoeve van haar cliënten te waarborgen en heeft hiervoor een beroep gedaan op Escrow-agent Escrow4all uit Amsterdam. De software van Curasoft draait in een cloud omgeving. Indien de continuïteitsregeling afgeroepen zou worden, betekent dit voornamelijk dat de betalingen aan de cloud hosting partij dienen te blijven plaatsvinden daar deze anders de dienst zal beëindigen. Daarnaast moeten zoveel mogelijk gegevens verzameld worden die het mogelijk maken de omgeving te onderhouden, data te kunnen kopiëren en andere handelingen te laten plaatsvinden.

Voor alle details voor deze regeling kunt u de Algemene Bepalingen SaaS Escrow Arrangement – Curasoft in PDF formaat hier downloaden.

Op deze pagina kunt u de deelname aan de SaaS Escrow Arrangement – voor Curasoft activeren. Kosten voor deelname aan de SaaS Escrow Arrangement worden als aanvulling op de licentiekosten van alle licenties binnen uw organisatie, per account per maand berekend volgens onderstaande staffel:


Staffel Kosten
<5 accounts € 8 per account per maand
5-25 accounts € 7 per account per maand
>25 accounts € 5 per account per maand

    Aanvraag Saas Escrow
     

    Binnen 2 weken ontvangt u een formele bevestiging van deelname. De eenmalige aansluitkosten per account zijn € 99. Prijzen zijn exclusief BTW.