Online Saas Opslag

Op deze pagina kunt u de Online Opslag aanvragen.

Curasoft EPD
SaaS Opslag


De kosten van de activatie zijn eenmalig €180 en maandelijks €15,50 per gebruiker voor onbeperkte data opslag. Eventuele rechten en mappenstructuur inleveren kan op nacalculatie. De prijzen zijn exclusief BTW.