Twinfield account beëindigen

Een opzegging van een account binnen uw Twinfield administratie dient voor de eerste van de maand te zijn ontvangen en heeft vanaf dan een opzegtermijn van 1 maand. U bent in staat om het account functioneel eerder stop te zetten. Het opgegeven account wordt namelijk beëindigd op de door u opgegeven einddatum.

 

Curasoft EPD




Account beëindigen









 

U bent zelf verantwoordelijk voor het downloaden van gegevens uit uw administratie; nadat uw Twinfield administratie is afgesloten worden de gegevens definitief verwijderd. Opzeggen van uw gehele Twinfield administratie kan alleen schriftelijk, waarbij u rekening dient te houden met de minimale contractsduur en afgesproken opzegtermijn. Ons postadres hiervoor is:

Curasoft B.V.
Postbus 2203
1500 GE ZAANDAM