Multidisciplinaire zorg

Curasoft EPD is multidisciplinair inzetbaar. Dat maakt dit tot het ideale EPD voor uw praktijk voor multidisciplinaire zorg. Wij zijn door jarenlange ervaring in zowel de eerste- als de tweedelijnszorg op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en richtlijnen. We passen bovendien de gestelde veiligheidsnormen toe, zoals de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging. Daarnaast voldoet Curasoft aan een diversiteit aan declaratie- en kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire zorg.

Wij vereenvoudigen uw zorgadministratie

Wij weten hoe de juiste inzet van ICT juist bij samenwerking binnen de multidisciplinaire zorg helpt om de behandelingen en administratie zo effectief mogelijk te ondersteunen. Dat leidt tot een hoge kwaliteit van multidisciplinaire zorg voor uw cliënt. De zorgaanbieder is de kern van, en de aandrijfkracht achter Curasoft EPD. Een analyse van uw organisatie maakt duidelijk wat de wensen en eisen zijn en welke informatiebehoefte er is.

Door de flexibele opzet is de eerste versie van uw Curasoft EPD over het algemeen binnen vier tot zes weken gereed. Vervolgens passen we de software aan naar uw praktijk. Dit betekent dat u beschikt over één centrale omgeving voor uw zorgpaden, zorgverzekeringscontracten (al dan niet DBC gebaseerd), planning, dossiervorming en declaratie via VECOZO. Ook de boekhouding voor uw volledige praktijk voor multidisciplinaire zorg bevindt zich in deze centrale, webgebaseerde oplossing.

Wanneer Curasoft EPD helemaal is ingericht en werkt volgens de wensen en eisen van uw praktijk voor multidisciplinaire zorg, kunt u zelf aanpassingen binnen de omgeving maken met een beheerlicentie. Dankzij de gebruiksvriendelijke en intuïtieve opzet van Curasoft EPD maakt u bijvoorbeeld snel nieuwe zorgpaden, DBC-afspraken of diverse management rapportages.