Voorbereiding op de AVG

Voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Vanaf 25 mei 2018 zal in Europa de Algemene Verordering Gegevensbescherming van kracht gaan. Met deze wet komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)…
Niets gevonden.