Paramedische zorg

Voor de paramedische zorg is Curasoft EPD uitermate geschikt. Dankzij de flexibele opbouw kunnen we een compleet online software pakket bieden dat specifiek ingericht is voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en overige aanbieders van paramedische zorg. Indien gewenst kunnen zelfs alle disciplines worden geïntegreerd binnen één en hetzelfde systeem.

Wij vereenvoudigen uw zorgadministratie

Curasoft EPD combineert alle zorggegevens en administratieve informatie voor de paramedische zorg en slaat deze gestructureerd op. Hierdoor zijn alle gegevens snel beschikbaar voor onder meer agenda en planning, interne en externe communicatie, declaraties via VECOZO, berichtenverkeer via ZorgMail en het meten van de CQ-index. Daarnaast werkt u volgens de richtlijnen en kwaliteitseisen van elke branchevereniging in de paramedische zorg. Curasoft EPD beschikt bijvoorbeeld over het Fysio-EPD Keurmerk Plus 1.0 van het KNGF.

Paramedische zorg in de ruimste zin

Curasoft EPD is een efficiënt en effectief hulpmiddel voor alle beroepsgroepen in de paramedische zorg, zoals:

 • Manuele therapie
 • Kinderfysiotherapie
 • Bekkenfysiotherapie
 • Lymfdrainage (Oedeemtherapie)
 • Oefentherapie (Cesar en Mensendieck)
 • Logopedie
 • Ergotherapie
 • Diëtetiek
 • Acupunctuur
 • Homeopathie
 • Podologie
 • Haptotherapie
 • Osteopathie
 • Craniosacraaltherapie

Ook verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT-instellingen) en re-integratiebedrijven genieten de voordelen die Curasoft EPD biedt.