Cookie- en privacyverklaring

De onderstaande cookie- en privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Curasoft B.V, Lagedijk 308, 1544 BX, Zaandijk, KvK: 60038128. De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Versie: 01

Laatst gewijzigd: 3 februari 2022

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij Curasoft hechten wij groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke regelgeving. Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ .

Bij het gebruiken van onze website https://curasoft.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Curasoft in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Curasoft gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom vraagt;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Het bepalen van strategie en beleid.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor de hier bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Bankgegevens;
 • Functie;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Technische browsergegevens;
 • Cookie-ID
 • Klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 1) u hier voorafgaand toestemming voor heeft verstrekt, 2) dit noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst of 3) wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Curasoft maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een met cryptografische authenticatie (TLS) beveiligde verbinding.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Dit doen we 1) om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen en 2) om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Met deze informatie kunnen onze website aanpassen en optimaliseren. Deze sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Analytische cookies
Via onze website wordt ook een analytische cookie geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om het surfgedrag van onze bezoekers bij te houden en daar rapportages van te maken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien het bedrijf hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben google niet toegestaan de vergregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op basis hiervan mag Curasoft er vanuit gaan dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier (https://www.curasoft.nl/contact/), door ons een e-mail te sturen via info@curasoft.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 076 – 6 70 70 60 op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van deze privacyverklaring heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.