Scanner component aanvragen voor uw Curasoft omgeving

Indien u in het Communicatie overzicht en optioneel op EPD formulieren in staat wil zijn om direct vanuit uw scanner documenten te plaatsen in uw Curasoft omgeving, dient u het scanner component aan te vragen.

Activatie scanner component


De kosten van het component zijn € 375 eenmalig en € 35 maandelijks voor onderhoud en updates ervan. De prijzen zijn exclusief BTW.