Softwarepartners

Curasoft EPD is een veelzijdig en volledig EPD dat uw administratieve taken optimaal combineert met uw zorgtaken. Zo houdt u meer tijd over voor uw cliënt. Naast onze eigen inzet en betrokkenheid draagt een aantal partners een belangrijk deel bij aan het succes van Curasoft EPD.

Onze partners vallen in twee categorieën: technologiepartners en partners voor specifieke kennis en samenwerkingen.

De uitwisseling van informatie met andere systemen wordt veelal via webservices gedaan. Dit is een methode om via standaarden, zoals XML, informatie uit te wisselen tussen systemen die op verschillende platformen en locaties geïnstalleerd zijn.