Tarieven en voorwaarden

De tarieven voor het gebruik van Curasoft EPD zijn verdeeld in twee prijsmodellen. Tarieven Model 1 bestaat uit een vaste prijs per gebruiker per maand. Tarieven Model 2 heeft een vaste en een variabele kostencomponent. Dit model is vooral geschikt voor organisaties met veel parttime medewerkers.

Prijsmodel 1

Curasoft Gebruikerslicentie
€ 103,-Per maand, per gebruiker
 • Medische dossiervoering
 • Administratief beheer
 • Agenda beheer
 • Facturatie
 • Eigen agenda
 • Diverse aanvullende diensten mogelijk

Prijsmodel 2

Curasoft Gebruikerslicentie
€ 25,- Per maand, per gebruiker + 1% van de maandomzet*
 • Medische dossiervoering
 • Administratief beheer
 • Agenda beheer
 • Facturatie
 • Eigen agenda
 • Diverse aanvullende diensten mogelijk
 • * De maandomzet van uw kliniek wordt automatisch in Curasoft EPD berekend op basis van de totale gefactureerde en declarabele maandomzet van de voorgaande maand. Hierbij wordt rekening gehouden met het crediteren en opnieuw factureren van geleverde zorg. Bij DBC tarieven worden de NZa tarieven gehanteerd.

Op al onze aanbiedingen, diensten en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze kunt u hier downloaden.
Ook is de Curasoft Verwerkersovereenkomst van toepassing – gebaseerd op de Verwerkersovereenkomst van NLdigital bestaande uit een Data Pro Statement en Standaardclausules voor verwerkingen.
Alle tarieven zijn exclusief B.T.W.

Type abonnement

De mogelijkheden zijn afhankelijk van het type abonnement dat is afgesloten. Hieronder staan de beschikbare mogelijkheden. Aan elk type abonnement is een vaste maandelijkse vergoeding gekoppeld. Een gebruiker kan eenvoudig overstappen op een meer uitgebreide rol en het aantal licenties kan maandelijks worden uitgebreid of jaarlijks naar beneden worden bijgesteld.

CF-1: Beheerder – Volledige toegang tot alle beheer- en standaard functies

Dit is het meest uitgebreide type. Naast een eigen agenda en het standaard invoeren en wijzigen van gegevens, kunt u met dit type abonnement getraind worden voor het zelf beheren van zorgpaden, EPD formulieren, communicatie templates, briefsjablonen en bent u in staat gebruikers te beheren en rechten aan andere gebruikers toe te kunnen of te beperken. Ook heeft u als beheerder toegang tot management informatie. Dit type account heeft tevens toegang tot de service en support mogelijkheden die wordt geleverd via onze Accountmanagers en Zorg Consultants.

CF-2: Gebruiker – Volledige toegang tot de standaard functies

Dit type abonnement geeft u toegang tot alle standaard functies. U heeft een eigen agenda, kunt u dossiers beheren  en kunt gegevens real-time opvragen, invoeren en wijzigen.
Voor elke organisatie wordt altijd minimaal 1 type CF-2 of CF-1 aangemaakt voor de contactpersoon van Opdrachtgever. Deze contactpersoon is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen Curasoft EPD. Voorbeelden zijn het gebruikersbeheer en het toegangbeheer. Deze contactpersoon heeft als enige Gebruikerslicentie het recht om gebruik te maken van de ondersteuning die wordt geleverd via onze Accountmanagers en Zorg Consultants.