Visie op zorg

Kennis van de zorg

In de zorgsector betekenen de termen ‘processen’, ‘patiënten’ en ‘producten’ iets anders dan in andere vakgebieden, volgens onze visie. Het leveren van zorg aan een patiënt is tenslotte heel anders dan het organiseren van een evenement voor een bedrijf. Tegelijkertijd hebben alle bedrijven en instellingen, ongeacht het marktsegment, veelal dezelfde informatie nodig. NAW-gegevens (Naam-, Adres- en Woonplaats) zijn daar een goed voorbeeld van. Voor de verwerking van informatie hebben bedrijven en instellingen te maken met zowel branchespecifieke gegevens, als met generieke administratieve gegevens. Er zijn veel softwarepakketten beschikbaar, die speciaal ontwikkeld zijn voor informatieverwerking en -voorziening in een specifieke branche van de zorgsector. Deze pakketten zijn echter vaak minder goed in het verwerken van de generieke gegevens. In dat geval is het nodig om twee pakketten naast elkaar te gebruiken: bijvoorbeeld een EPD voor het verwerken van patiëntgegevens én een financieel pakket voor de facturatie. Dat is omslachtig, tijdrovend en vooral riskant. Want dubbel werk is meestal foutgevoelig.

De belangrijkste trends die onze visie op zorg vormgeven, zijn:

 • Steeds hogere kwaliteitseisen van patiënten;
 • Steeds strengere wet- en regelgeving;
 • Steeds meer eisen voor declaraties van verzekeraars, waar zorginstellingen allemaal aantoonbaar aan moeten voldoen.

Dat betekent dat er meer en betere verslaglegging moet zijn. Ook de verwerking van patiënt- en behandelingsgegevens moet beter. De zorgsector verandert continu. Dat vraagt om een betrouwbaar en flexibel EPD.

“Wij leveren niet wat u wilt, wij leveren wat u nodig heeft”

In onze visie op zorg kan een vraagstuk of probleem van een zorgorganisatie opgelost worden, door gebruik te maken van een technisch flexibel werkproces. Dit technisch flexibele werkproces kan dan weer bijdragen aan de oplossing van een ander probleem of vraagstuk, binnen dezelfde of een andere zorgorganisatie.

Wij maken gebruik van het flexibele technologische framework van I&DT, om onze visie vorm te geven. I&DT (Internet & Database Technology) is specialist op het gebied van bedrijfsinformatie technologie. I&DT heeft een uniek wetenschappelijk onderbouwd model ontwikkeld, het CCIS®-framework. CCIS® staat voor ‘Customer Centered Information Systems’. CCIS® is procesgestuurde software. Doordat CCIS® flexibel is, geeft dit u de mogelijkheid om:

 • processen te automatiseren;
 • uw gegevens te structureren;
 • grip te krijgen op doorlooptijden;
 • managementinformatie te verkrijgen.

Hoe onderscheiden wij ons?

Wij kijken niet naar de statische wensen van onze klanten, maar wij onderzoeken met welke functionaliteiten onze klanten hun software naar eigen wensen kunnen inrichten. Dat betekent dat de software niet alleen de bedrijfsvoering ondersteunt op het moment van opleveren, maar ook dat de software ná oplevering naar eigen wens verder ingericht kan worden. Proceswijzigingen die ná oplevering plaatsvinden, kunnen door de klant zelf worden aangepast. De software biedt dus veel flexibiliteit en voorkomt onnodige kosten van extra ontwikkelprojecten.

Tijdens gesprekken met onze klanten stemmen wij de inrichting van de werkende software af. Onze visie op zorg blijkt succesvol. Wij leveren de gewenste oplossing, in de beste prijs-kwaliteitverhouding, binnen de afgesproken tijd en budget.

E-health

E-health wordt ook wel ‘digitale zorg’ genoemd. E-health is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Er zijn veel verschillende voorbeelden van e-health:

 • Voor patiënten:
  • Patiëntportalen
  • Meetapparaten
  • Online behandelprogramma’s
 •   Voor zorgverleners:
  • Elektronisch patiëntendossier (EPD)
  • Elektronisch delen van gegevens
 • Medische apps
 • Systemen die helpen bij medische beslissingen

De populariteit van mobiele apparaten (zoals tablets en smartphones) helpt de ‘digitale zorg’.
Patiënten kunnen bijvoorbeeld zelf hun bloeddruk, gewicht of andere medische waarden meten. Met behulp van een speciale app (een software programma dat gebruikt wordt op een PC, laptop of mobiel apparaat) die daarvoor ontwikkeld is, worden de gegevens automatisch via internet verstuurd en in het EPD (Elektronisch Patiëntendossier) verwerkt. Artsen en specialisten kunnen videoconsulten uitvoeren. Ook voor mantelzorgers en zorgpartners zijn de apparaten en toepassingen een uitkomst.

Met een online EPD zijn administratieve gegevens en zorggegevens altijd en overal toegankelijk waar internet beschikbaar is.
Curasoft EPD is in de ontwikkeling begonnen als een online EPD. Hoewel de naam ‘EPD’ in het begin nog niet erkend was, kennen we het ‘EPD’ tegenwoordig als SaaS-model (Software-as-a-Service). Onze visie op zorg bleek dus vanaf het begin al de juiste visie te zijn. Wij waren in onze tijd al ver vooruit. De software die begon als online EPD, had toen al dezelfde technische specificaties als alle Cloud-oplossingen van tegenwoordig. In de ‘Cloud’ worden bestanden online bewaard.

Een patiëntenportaal kan tegenwoordig eenvoudig worden ingezet, als onderdeel van het behandeltraject. U kunt de patiënt vragen om, vóór het starten van de eerste afspraak, een online intakeformulier in te vullen. U kunt de patiënt ook vragen, om eventuele metingen toe te voegen.
Gedurende het behandeltraject kunt u de patiënt, via het patiëntenportaal,  huiswerkoefeningen toesturen. Ook kunt u de patiënt vragen om tussen- en eindmetingen in te vullen. E-health wordt hiermee een volledig onderdeel van uw proces.

De toekomst

Omdat de focus van Curasoft EPD volledig gericht is op de zorgsector, wordt onze kennis over deze markt steeds breder en diepgaander. Dat maakt de software zowel veelzijdig als waardevol, maar ook toekomstvast. De visie op zorg blijft voor Curasoft volledig bij de zorgsector, maar dan wel in de breedste zin: de software wordt geschikt gemaakt voor steeds meer zorgdisciplines. We zien de zorgsector veranderen, in de richting van het principe van Curasoft.

 • Eerste- en tweedelijnszorg gaan steeds meer samenwerken. Een aantal zorgdisciplines die voorheen onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen, vallen nu onder de ZVW (Zorgverzekeringswet). Een voorbeeld hiervan is de intramurale geriatrische revalidatiezorg
 • Financieringsvormen veranderen in prestatie gebaseerde zorg. De financiering vindt plaats op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties).
 • Behandelstructuren gaan richting muldidisciplinaire zorgpaden.

Met Curasoft kunt u alle stappen naar de toekomst eenvoudiger maken. Het Curasoft EPD maakt al gebruik van al deze onderdelen.