Visie op zorg

Kennis Van De Zorg

In onze visie op zorg betekenen de termen ‘processen’, ‘cliënten’ en ‘producten’ iets anders in de zorgsector dan in andere vakgebieden. Het leveren van zorg aan een patiënt is tenslotte heel anders dan het organiseren van een evenement voor een bedrijf. Tegelijkertijd hebben alle bedrijven en instellingen, ongeacht het marktsegment, veelal dezelfde informatie nodig. NAW-gegevens zijn daar een goed voorbeeld van. Voor de verwerking van informatie hebben bedrijven en instellingen dus te maken met zowel branchespecifieke gegevens als met generieke administratieve gegevens. Er zijn veel softwarepakketten beschikbaar die speciaal ontwikkeld zijn voor informatieverwerking en -voorziening in een specifieke branche van de zorgsector. Deze pakketten zijn echter vaak minder goed in het verwerken van de generieke gegevens. In dat geval is het nodig om twee pakketten naast elkaar te gebruiken: bijvoorbeeld een EPD voor het verwerken van patiëntgegevens en een financieel pakket voor de facturatie. Dat is omslachtig, tijdrovend en vooral riskant. Want dubbel werk is meestal foutgevoelig. De belangrijkste trends die onze visie op zorg vormgeven, zijn steeds hogere kwaliteitseisen van patiënten, steeds strengere wet- en regelgeving en steeds meer declaratie-eisen van verzekeraars, waar zorginstellingen allemaal aantoonbaar aan moeten voldoen. Dat betekent meer en betere verslaglegging en verwerking van patiënten- en behandelingsgegevens. De zorgsector verandert continu, en dat vraagt om een betrouwbaar en flexibel EPD.

Lever niet wat men wil, maar wat men nodig heeft

In onze visie op zorg kan, met een flexibele technische opzet, de oplossing voor één vraagstuk of zorgorganisatie ook voor een groot deel bijdragen aan de oplossing van een ander probleem of instelling. Wij geven onze visie op zorg vorm met het flexibele technologische framework van I&DT B.V., genaamd Customer-centered Information Systems (CCIS)-framework. Doordat CCIS software proces gestuurd en flexibel is, geeft het u de mogelijkheid om uw specifieke processen te automatiseren, uw gegevens te structureren en grip op doorlooptijden en management informatie te krijgen.

Onze oplossingen onderscheiden zich doordat wij niet naar de statische wensen kijken die onze klanten aangeven, maar onderzoeken met welke functionaliteit de klant zijn software naar wens kan inrichten en gebruiken. Dit levert software die niet alleen de bedrijfsvoering ondersteunt op het moment van oplevering, maar ook erna. Toekomstige proceswijzigingen kunnen namelijk eenvoudig door de klant zelf worden doorgevoerd, dus op elk gewenst tijdstip bijgewerkt worden, zonder tussenkomst van technici. Hierdoor biedt de software veel flexibiliteit en voorkomt u onnodige ontwikkelprojecten en kosten.

Deze aanpak stelt ons in staat om voor iedere zorgaanbieder de gewenste inrichting tijdens gesprekken in een afstemmingsfase af te stemmen met werkende software. Deze visie op zorg blijkt erg succesvol, want wij leveren zodoende de juiste oplossing, met de beste prijs-kwaliteitverhouding, binnen de afgesproken tijd en het budget.

E-Health

De populariteit van mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones, helpt de adoptie van toepassingen voor zorg op afstand. Patiënten en cliënten kunnen bijvoorbeeld zelf hun bloeddruk, gewicht of andere medische waarden meten via een applicatie die daar specifiek voor ontwikkeld is. De gegevens worden automatisch via internet verstuurd en in het EPD verwerkt. Huisartsen en GGZ-specialisten kunnen een consult via teleconferences uitvoeren. Ook voor mantelzorgers en zorgpartners zijn de apparaten en toepassingen om patiënten en cliënten op afstand de controleren een uitkomst. Deze toepassingen zijn mogelijk dankzij technologische ontwikkelingen, zoals snelle, draadloze breedband internetverbindingen. Dat vraagt dan echter wel om een online EPD. Dan zijn de administratieve en zorggegevens altijd en overal toegankelijk waar internet beschikbaar is. Curasoft EPD werd van meet af aan ontwikkeld als een online EPD. Daarmee bleek onze visie op zorg in het begin al de juiste te zijn. Hoewel het in beginsel nog geen erkende naam had, kennen we het vandaag de dag als het Software-as-a-Service (SaaS)-model, en daarmee waren wij onze tijd ver vooruit. De software had toen al dezelfde technische specificatie als alle Cloud-oplossingen die vandaag gemeengoed zijn.

Door gebruik te maken van de nieuwste technologie kan eenvoudig een cliëntenportaal worden ingezet als onderdeel van het behandeltraject. Hiermee kunt u voor het eerste behandelgesprek de cliënt al verzoeken om online een intake formulier of meetinstrumenten in te vullen. Ook kan de cliënt gedurende het traject huiswerkoefeningen of tussen- en eindmetingen te laten invullen. E-health wordt hiermee een integraal onderdeel van uw proces.

De Toekomst

Omdat de focus van Curasoft EPD volledig op de zorgsector is gericht, wordt onze kennis over deze markt steeds breder en diepgaander. Dat maakt de software zowel veelzijdig als waardevol, maar ook toekomstvast. Voor Curasoft blijft de visie op zorg volledig bij de zorgsector, maar dan wel in de breedste zin: de software wordt steeds voor meer zorgdisciplines geschikt gemaakt. Ook zien we de zorgsector veranderen richting het principe van Curasoft; zowel wat betreft de financieringsvormen (prestatie gebaseerd) als de behandelstructuren (richting multidisciplinaire zorgpaden). Zo zien we steeds meer eerste- en tweedelijns zorg samenwerken en zijn een aantal zorgdisciplines, zoals de intramurale geriatrische revalidatiezorg, die voorheen vielen onder de AWBZ, inmiddels overgeheveld naar de ZVW. De financiering vindt dan plaats op basis van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s). Omdat het EPD alle facetten daarvan al integreert kunt u deze, en alle andere stappen naar de toekomst, met Curasoft eenvoudig maken.