Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s)

Uw kliniek streeft naar de optimale zorgverlening voor haar patiënten. Alle tijd die u bezig ben met het bijhouden van de administratie, neemt aandacht en energie weg van dat streven. U moet echter nu eenmaal ook gegevens vastleggen en verwerken om goede zorg te bieden en verantwoording af te leggen over de uitgevoerde verrichtingen. Met Curasoft combineert u de administratieve en zorgtaken in één gebruiksvriendelijke omgeving. Zo houdt u meer tijd over voor uw patiënten.

Wij vereenvoudigen uw zorgadministratie

Curasoft EPD is de complete online software voor het plannen, uitvoeren en beheren van DBC/DOT-trajecten. Met Curasoft beschikt u over een agenda met DOT/DBC tijdregistratie, een geïntegreerd EPD met automatische verslaglegging, declaratie bij VECOZO, facturatie, DIS aanlevering en online afname van intake vragenlijsten en metingen. Curasoft EPD slaat alle informatie gestructureerd op en maakt deze centraal beschikbaar. Daarbij hanteren we de richtlijnen, (multidisciplinaire) zorgpaden en kwaliteitseisen van uw kliniek.

Met Curasoft EPD kunt u alle taken rond DBC’s in één centrale omgeving uitvoeren. Van de registratie, de afleiding van de DBC-producten, tot en met de declaratie en de aanlevering bij het DBC-informatiesysteem. De validatiemodule in Curasoft EPD valideert de DBC’s volgens de regelgeving van de NZa.

Naast functies voor behandelingen, zoals agenda en planning, voert u ook organisatorische taken eenvoudig met Curasoft EPD uit. Denk bijvoorbeeld aan interne en externe communicatie, het versturen van EDIFACT berichten via ZorgMail, de uitgebreide beschikbaarheid van managementinformatie en een koppeling naar online boekhouden van Twinfield of een boekhoudsysteem van uw keuze.